PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร
วันที่อบรม 10/06/2018 - 16/06/2018
ระยะเวลา 7 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ คุณศรีสมร พิมพ์โพธิ์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

 

025901809 


อาคาร ๒ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๑๑๐๐๐

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก