PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกร รุ่นที่ 1

สถานที่จัด
วันที่อบรม 27/02/2018 - 02/03/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 55 คน
ผู้รับผิดชอบ คุณจุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกร รุ่นที่ 2

สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 06/03/2018 - 09/03/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 55 คน
ผู้รับผิดชอบ คุณจุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

อบรม PIMTIS กรมการแพทย์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร
วันที่อบรม 14/12/2017 - 16/12/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 80 คน
ผู้รับผิดชอบ นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

สถานที่จัด โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่อบรม 18/02/2018 - 24/02/2018
ระยะเวลา 7 วัน
จำนวนที่รับ 150 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศรีสมร พิมพ์โพธิ์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

 

025901809 


อาคาร ๒ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๑๑๐๐๐

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก