PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้พลัง “บ ว ร” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วัดพุทธปัญญา
วันที่อบรม 01/12/2017 - 01/12/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 80 คน
ผู้รับผิดชอบ วันวิสา มหารมย์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย
วันที่อบรม 14/12/2017 - 14/12/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน
ผู้รับผิดชอบ test1

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้พลัง “บ ว ร” เนื่องในวันมาฆบูชา

สถานที่จัด วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่อบรม 23/02/2018 - 23/02/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้พลัง “บ ว ร” เนื่องในวันวิสาขบูชา

สถานที่จัด วัดพุทธปัญญา
วันที่อบรม 23/05/2018 - 23/05/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสาววันวิสา มหารมย์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

keaw@pi.ac.th 

 

0-2590-1816 


อาคาร ๒ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก