PIMTIS

สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่อบรม 13/03/2018 - 16/03/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 40 คน
ผู้รับผิดชอบ นายเก้า จันทรเกษม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

02-590-1981 


เลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ อาคาร 6 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก