PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) โดยใช้กระบวนการพยา

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่อบรม 08/02/2018 - 09/02/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวดาราวรรณ รองเมือง

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง ทิศทาง แนวโน้มการรักษาโรคเบื้องต

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่อบรม 19/02/2018 - 23/02/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นายภโวทัย พาสนาโสภณ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

chompoo1@pnc.ac.th 

 

0-3932-5781 ต่อ 1307 


36 ถ.เลียบเนิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก