PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 23/05/2019 - 30/05/2019
ระยะเวลา 8 วัน
จำนวนที่รับ 250 คน
ผู้รับผิดชอบ อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก