PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 20/11/2019 - 27/11/2019
ระยะเวลา 8 วัน
จำนวนที่รับ 120 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก