PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 15/06/2020 - 17/06/2020
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก