PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำทะเบียนมะเร็ง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 30/07/2017 - 08/08/2017
ระยะเวลา 10 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

พัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 26/07/2017 - 29/07/2017
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก