PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ฯ กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศและเผยแพร่

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 30/01/2020 - 31/01/2020
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 45 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 06/02/2020 - 07/02/2020
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 250 คน
ผู้รับผิดชอบ อ.ณรงค์ คำอ่อน

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก