PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 24/07/2019 - 31/07/2019
ระยะเวลา 8 วัน
จำนวนที่รับ 280 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพด้านการจัดความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : SHARE&LEARN

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 24/06/2019 - 25/06/2019
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก