PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช

ฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
วันที่อบรม 27/08/2018 - 31/08/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

chakriraj@yahoo.com 

 

0-3233-0479-82 


99 หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก