PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช

ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
วันที่อบรม 07/09/2019 - 14/09/2019
ระยะเวลา 8 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

chakriraj@yahoo.com 

 

0-3233-0479-82 


99 หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก