PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

โครงการประชุมวิชาการเรื่องการสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วันที่อบรม 14/08/2018 - 15/08/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 85 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาภรณ์ ภู่พัทธยากร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

chomprang@bcnt.ac.th 

 

0-7521-1298 ต่อ 256 


91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก