PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูม รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วันที่อบรม 26/11/2018 - 30/11/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 150 คน
ผู้รับผิดชอบ ดร.ญนัท วอลเตอร์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

chomprang@bcnt.ac.th 

 

0-7521-1298 ต่อ 256 


91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก