PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
วันที่อบรม 05/08/2019 - 29/11/2019
ระยะเวลา 117 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสุชีวา วิชัยกุล

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

info@bcnnv.ac.th 

 

0-2540-6500 


681 ถ.รามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก