PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพ 25-26 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด Grand Vista Hotel จังหวัดเชียงราย
วันที่อบรม 25/06/2018 - 26/06/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561)

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วันที่อบรม 08/07/2018 - 10/07/2018
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวดลนภา ไชยสมบัติ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการ วิทยากรก้าวหน้าทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง (Practical Update in Cancer Nursing) 8-12 มค 2561 รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วันที่อบรม 08/01/2018 - 12/01/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 (14-15 มิถุนายน 2561)

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วันที่อบรม 14/06/2018 - 15/06/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเด็ก อบรมวันที่ 2-4 พค.61 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วันที่อบรม 02/05/2018 - 04/05/2018
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วันที่อบรม 23/07/2018 - 27/07/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-5448-1087, 0-5118-1991 


312 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก