PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
วันที่อบรม 13/12/2017 - 13/12/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-3626-6170 


91 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก