PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนการพยาบาลในคลินิก

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันที่อบรม 05/03/2018 - 09/03/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์มณีรัตน์ พันธ์สวัสดิ์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลพยาบาลเวชปฏิบัติ

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันที่อบรม 26/02/2018 - 02/03/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-5422-6254, 0-5421-8788 


268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก