PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

อบรมภาษาอังกฤษบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
วันที่อบรม 09/07/2018 - 20/07/2018
ระยะเวลา 12 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

pa_ra_27@hotmail.com 

 

0-4424-2397 ต่อ 115 


177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก