PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
วันที่อบรม 11/03/2018 - 17/03/2018
ระยะเวลา 7 วัน
จำนวนที่รับ 90 คน
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐิยา เพียรสูงเนิน

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

pa_ra_27@hotmail.com 

 

0-4424-2397 ต่อ 115 


177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก