PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 26/02/2018 - 02/03/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 120 คน
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร (Care management รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 05/02/2018 - 08/02/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 135 คน
ผู้รับผิดชอบ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร (Care management รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 12/02/2018 - 15/02/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 160 คน
ผู้รับผิดชอบ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 19/03/2018 - 23/03/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรนิภา กรุงแก้ว

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

pimpawan@hotmail.com 

 

0-7532-442, 0-7831-1149 


11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก