PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 26/02/2018 - 02/03/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 120 คน
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 11/12/2018 - 17/12/2018
ระยะเวลา 7 วัน
จำนวนที่รับ 130 คน
ผู้รับผิดชอบ นางรัถยานภิศ รัชตะวรรณ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

pimpawan@hotmail.com 

 

075-446-390 


11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก