PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร (Care management รุ่นที่ 3

สถานที่จัด
วันที่อบรม 21/05/2018 - 24/05/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 142 คน
ผู้รับผิดชอบ นางรัถยานภิศ พละศึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วันที่อบรม 24/05/2018 - 30/05/2018
ระยะเวลา 7 วัน
จำนวนที่รับ 250 คน
ผู้รับผิดชอบ นางรัถยานภิศ พละศึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

pimpawan@hotmail.com 

 

0-7532-442, 0-7831-1149 


11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก