PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์

การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
วันที่อบรม 08/07/2019 - 12/07/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภศพร ชัยมาโย

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-4451-4422, 0-4451-3807 ต่อ 4102 


320 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก