PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
วันที่อบรม 11/02/2019 - 15/02/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤตพร สิริสม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-7431-1890 -1 


64 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก