PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
วันที่อบรม 23/04/2018 - 27/04/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 70 คน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปิยะดา ยุ่ยฉิม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

อบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
วันที่อบรม 16/05/2018 - 24/05/2018
ระยะเวลา 9 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์โศรตรีย์ แพน้อย

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

bcnsurat@thaimail.com 

 

0-7728-2658, 0-7728-7813 


56/6 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก