PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม 23/04/2018 - 25/06/2018
ระยะเวลา 64 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ สุชาดา ชุมแวงวาปี

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 35 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม 23/12/2017 - 16/03/2018
ระยะเวลา 84 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ สุชาดา ชุมแวงาปี

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่จัด ๊โรงเรียนอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่อบรม 21/11/2017 - 23/11/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 300 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุชาดา ชุมแวงวาปี

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-4322-5129, 0-04322-2741 


90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก