PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม 09/01/2018 - 10/01/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 136 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสินีนาฏ โคตรบรรเทา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม 11/01/2018 - 12/01/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสินีนาฏ โคตรบรรเทา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

sphc_chonburi@hotmail.com 

 

0-3827-5663-5, 0-3828-2624 


29 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก