PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี

การพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยที่ได้รับพระบรมราชทานนาม รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม 03/05/2018 - 15/05/2018
ระยะเวลา 13 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสินีนาฏ โคตรบรรเทา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยที่ได้รับพระบรมราชทานนาม รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม 17/05/2018 - 18/06/2018
ระยะเวลา 33 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสินีนาฏ โคตรบรรเทา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล) ระยะที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม 21/05/2018 - 25/05/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสินีนาฏ โคตรบรรเทา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

ict@scphc.ac.th 

 

0-3827-5663-5, 0-3828-2624 


29 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก