PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุข รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 27/08/2018 - 31/08/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภา ทองกิจ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-5531-3115, 0-5531-3114 


653 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก