PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

การเป็นข้าราชการท่ีดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
วันที่อบรม 18/12/2017 - 28/12/2017
ระยะเวลา 11 วัน
จำนวนที่รับ 70 คน
ผู้รับผิดชอบ นายภัคณัฐ วีรขจร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nuchcha@hotmail.com 

 

0-7321-2863, 0-7321-6634 


91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก