PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

การเป็นข้าราชการท่ีดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
วันที่อบรม 18/12/2017 - 28/12/2017
ระยะเวลา 11 วัน
จำนวนที่รับ 70 คน
ผู้รับผิดชอบ นายภัคณัฐ วีรขจร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน Basic CPR รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
วันที่อบรม 31/10/2018 - 03/11/2018
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 55 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันที่อบรม 26/02/2019 - 28/02/2019
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 400 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-7321-2863, 0-7321-6634 


91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก